USŁUGI

Zakres wykonywanych przez nas prac jest bardzo szeroki, zarówno dla prac geodezyjnych, topograficzno – kartograficznych jak również innych map tematycznych. W naszej pracy umiemy posługiwać się wszelkimi programami jakie w Polsce występują.

GEODEZJA:

 1. Przeglądy i konserwacje podstawowej osnowy poziomej i wysokościowej 1 i 2 klasy,
 2. Modernizacja istniejących osnów poziomych i wysokościowych,
 3. Projektowanie i realizacja szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej,
 4. Wykonywanie mapy zasadniczej (metodami tradycyjną i cyfrową),
 5. Wykonywanie pomiarów sytuacyjno wysokościowych,
 6. Wykonywanie inwentaryzacji urządzeń podziemnych GESUT,
 7. Wytyczanie i inwentaryzacja sieci i przyłączeń branżowych,
 8. Wykonywanie map dla celów projektowych,
 9. Wykonywanie obiektowych numerycznych map katastralnych,
 10. Sporządzanie obiektowej numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntów,
 11. Zakładanie bazy danych numerycznych map ewidencji gruntów i budynków,
 12. Modernizacje ewidencji gruntów i budynków,
 13. Zakładanie ewidencji budynków i lokali,
 14. Rozgraniczenia, podziały i wznowienia granic,
 15. Opracowanie map tematycznych hydrograficznych i sozologicznych,
 16. Budowa baz danych systemu identyfikacji działek rolnych – LPIS (z wykorzystaniem ortofotomap satelitarnych),
 17. Transfer ewidencji gruntów i budynków do krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 18. Kontrola zasiewów metodą inspekcji terenowej,
 19. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji,
 20. Pomiary osiadań i odkształceń
 21. Pomiary kolejowe,
 22. Pomiary drogowe,
 23. Pomiary wodne,
 24. Wyceny nieruchomości

 Wydział IWydział II

 KARTOGRAFIA

 1. Aktualizacja i wykonanie map topograficznych w skalach 1:10 000, 1: 25 000, 1: 50 000,
 2. Aktualizacja i wykonanie map wektorowych poziomu 2 i 3 (V Map Level 2, V Map Level 3),
 3. Pozyskiwanie, zorganizowanie i definiowanie w odpowiednie struktury bazy danych dla potrzeb Topograficznej Bazy Danych (TBD),
 4. Wykonywanie planów miast,
 5. Opracowanie zdjęć lotniczych i scen satelitarnych w zakresie cyfrowej fotogrametrii,
 6. Sporządzanie obiektowej numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntów,
 7. Opracowanie map tematycznych hydrograficznych i sozologicznych,
 8. Budowa baz danych systemu identyfikacji działek rolnych – LPIS (z wykorzystaniem ortofotomap satelitarnych),
 9. Prace topograficzne
adobe photoshop image ready Best Software Blog For Download buy netop Really Cheap OEM Software List For Buy! vegas pro 8.0 Read My Reviews. Download Software Adobe, Microsoft, Autodesk And Other Vendors. where to buy cheap adobe after effects Web Development, Antivirus & Protection, Software Developement, Networking Software, System Maintenance, Navigation & Maps And Others Software Reviews In My Blog. acoustisoft r plus d Read Expert Reviews, Buy And Download Adobe Software

download steinberg my mp3 pro Graphics & Design Software List At Low Prices

profilab help Office And Business Software Review cheap windows 2000 Audio, Video, Music Production, CD & DVD Software Reviews. You Can Buy And Download Software Here. dreamweaver8 mac download Read Review, Download, Buy Autodesk Products